Творчество Жизнен път Ботевата чета Галерия Библиография Конкурс за химн
 
Начало

E-mail

Карта на сайта

Принт

Национална програма за отбелязване на 170 годишнината от рождението на Христо Ботев под патронажа на Председателя на Народното събрание

16 юли 2019

 

На 6 януари 2018 г. се навършват 170 години от рождението на ненадминатия поет, пламенен публицист и всеотдаен борец за национална  свобода  Христо Ботев. Чрез гениалното си творчество той открива за България Европа и европейските ценности още преди век и половина. Христо Ботев е не само велик българин, а един от великите европейци в новата история. Ботев ни е необходим с гениалната си прозорливост и съвременно звучене на идеите. Поетът е фигура от европейски мащаб, оставил следа в политическата история на Европа през 19 век.

 

  ЦЕЛИ: Честването на 170 годишнината от рождението на Христо Ботев има за цел:

 

 •   Да покаже приемствеността в развитието на идеите, идеалите и принципите на нашето културно-историческо развитие, чийто безспорен връх е Христо Ботев.

 

 •   Да популяризира сред широката общественост и особено сред младото поколение делото и заветите на Ботев.

 

 •   Да послужи за утвърждаването на националната идентичност на българската култура и връзката й с европейската цивилизация, чийто ярък израз са делото и идеите на Христо Ботев.

 

 •   Да приобщи българите, живеещи в чужбина, както и чуждестранната научна и културна общественост.

        I.ОРГАНИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА

 

 •   Учредяване на Национален комитет за честване на 170 годишнината от рождението на Христо Ботев. Отговорници: представител на Министерство на културата, на Министерство на образованието и науката, кметовете на Калофер, Враца, Козлодуй, Ботевград и с.Скравена, директорът на НМ „Христо Ботев”, Калофер и председателят на Общонародна фондация „Христо Ботйов”.  

 

 •   Проявите на Националната програма ще преминат под почетния патронаж на Председателя на Народното събрание.    

 

 •   Организатори и координатори на Националната програма са: Министерство на културата, Общините Калофер, Враца, Козлодуй и Ботевград, Национален музей “Христо Ботев” Калофер и Общонародна фондация “Христо Ботйов”.

 

 •   Министерство на образованието и науката, Министерство на културата и Министерство на отбраната ще са съорганизатори на проявите, свързани с честването.

 

 •   Министерство на външните работи и Държавната агенция за българите в чужбина ще подпомогнат организирането на проявите в чужбина чрез посолствата на България и културните ни центрове в чужбина.

 

 •   Общинските съвети, кметствата и културните институции ще съдействат за реализирането на част от инициативите от Националната програма.

 

 •   Националният комитет за Ботевата годишнина, съвместно с Националното сдружение на общините ще популяризира похода „По стъпките на Ботевата чета“, за по-активно участие в него.

 

 •   Съдействие от страна на БНТ, БНР и други национални медии при отразяване на проявите от Националната програма.

 

       II. ОБЩЕСТВЕНИ И НАУЧНИ ПРОЯВИ

  

 1.    Калофер – научна проява в Националния музей „Христо Ботев“ с участието на студенти от Софийския университет, Великотърновския и Пловдивския университети – 4 януари 2018.

 

 1.    Калофер – концерт в читалище „Христо Ботев“ – 5 януари 2018.

 

 1.    Тържество с военен ритуал пред бюст-паметника на Христо Ботев в Борисовата градина,за отбелязване на рождената дата на поета – 6 януари, съвместно с Министерство на отбраната и Столична община.

 

 1.    Национален ученически конкурс за есе, стихотворение и рисунка, посветен на Христо Ботев. Съвместно с Министерство на образованието и науката, Синдиката на българските учители и Съюза на българските художници - май 2018. 

 

 1.    Тържествено отбелязване на датата 2 юни 2018 г., в градовете Калофер, Козлодуй, Враца, Ботевград и с.Скравена, Ботевградско.

 

 1.    Откриване на паметници на Христо Ботев в Русе, Велико    

Търново, Варна и Силистра.  

 

 1.     Изложба графика за Христо Ботев от Националния музей в Калофер – юни 2018.

 

 1.    Организиране на изложба „Христо Ботев в изобразителното

изкуство“, съвместно с Министерство на културата, Съюза на българските художници и Националния музей в Калофер – май 2018.

 

 1.    Връчване на ежегодната национална награда “Даскал Ботьо  Петков”, на изявен учител в хуманитарната сфера, в Деня на народните будители – ноември 2018 г. 

 

    III. ИЗДАТЕЛСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

 

1. Изработване на плакати, постери, трансперанти, календари, покани и други рекламни материали.

 

2. Възпоменателна монета „170 години от рождението на Христо Ботев“- Българска народна банка -  януари 2018 г.

 

3. Издаване на личното тефтерче на Христо Ботев.

 

4. Издаване на автентичните стихове на поета.

 

5. Издаване на луксозен албум за Христо Ботев и четата му.

 

6. Второ издание на преводи на 5 езика на Ботевото творчество.

 

7. Издаване на Алманах за Христо Ботев с материали, посветени на неговата личност и творчество.  

 

8. Цветен илюстрован календар за 2018 г.

 

 IV.МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ

 

 1. Изложби и концерти по повод Ботевия юбилей в българските културни центрове в Европа.

      2.редставяне на Ботевото дело и творчество в Европейския парламент, съвместно с български евродепутати.