Творчество Жизнен път Ботевата чета Галерия Библиография Конкурс за химн
Поезия | Публицистика | Издателска дейност | Преводаческа дейност | Философски и политически възгледи | Преводи
 
Начало

Карта на сайта

Принт
   

Гатанки

(откъс)
 
Чунчуру ведере на куку ведере, чунчуру дупка напълни копанка. Що е то?
- Подновеното "Книжевно дружество" в Браила.
 
*
 
Родило се, не шава; яде, пък не става. Що е то?
- Нашата екзархия.
 
*
 
Уста няма, а яде; ръце няма, а краде. Що е то?
- Добродетелната дружина.
 
*
 
Мас има, свиня не е; ум има, човек не е; аз го имам за магаре, ти го имаш за светия. Що е то?
- Чорбаджия.
 
*
 
Ти го чакаш да се роди, а аз думам: умряло е. Що е то?
- Патриотизмът на дяда владика.
 
*
 
Събраха се, наготвиха, кога да ядат - побягнаха. Що е то?
- Читалището "Братска любов".
 
*
 
От глупците ум купува, на умните го продава. Що е то?
- "Училището" на буля Блъсковица.
 
[“Будилник”, г. I, брой 3 от 20 май 1873 г.]« Обратно