Творчество Жизнен път Ботевата чета Галерия Библиография Конкурс за химн
Поезия | Публицистика | Издателска дейност | Преводаческа дейност | Философски и политически възгледи | Преводи
 
Начало

Карта на сайта

Принт
   
1868 г., февруари Публикува във в. "Дунавска зора" стихотворението "Към брата си".
1869 г., август Сътрудничи в революционния сатиричен вестник "Тъпан", който започва да излиза през месец януари.
1870 г., 8 август Публикува във в. "Свобода" стихотворението "Елегия".
1870 г., 23 август Пак в същия вестник се появява стихотворението "Дялба", посветено на Любен Каравелов.
1871 г., 10 юни Излиза бр. 1 на в. "Дума на българските емигранти".
1872 г., 8 април Публикува във в. "Свобода" стихотворението "Странник".
1873 г. Редактира дописки, пише в сатиричната рубрика на в. "Свобода".Издава превода си "Уроци за първите четири аритметически правила и за счетовете".
1873 г., 1 май Започва да излиза сатиричният вестник на Ботев "Будилник".
1873 г., 20 май След бр. З вестникът спира по липса на средства.
1873 г., 11 август Обнародва във в. "Независимост" стихотворението "Хаджи Димитър".
1873 г., септември - ноември Публикува във в. "Независимост" стихотворенията "В механата", "Моята молитва" и "Зададе се облак тъмен".
1874 г., 12 октомври Спира в. "Независимост".
1874 г., август-октомври Печата във в. "Независимост" фейлетоните "Послание от небето" и "Длъжностите на писателите и на журналистите".
1874 г., 8 декември Под редакцията на Хр. Ботев започва да излиза в. "Знаме" - новият орган на революционната партия.
1875 г., 2 март Ботев печата във в. "Знаме" фейлетона "Политическа зима".Издава преводите "За славянското произхождение на дунавските българи", изследване от Д. Иловайски, и "Кремуций Корд", драма от Н. Костомаров.
1875 г., 14 септември Излиза последният брой на в. "Знаме".
1875 г., 30 септември Излиза от печат стихосбирката "Песни и стихотворения от Ботев и Стамболова". Ботев издава "Стенен календар за 1876 година" с последното си стихотворение "Обесването на Васил Левски".
1875 г. Приживе Ботев издава само една книга със свои произведения - "Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова", която излиза в края на 1875 година, превежда и три книги.
1876 г., 5 май Издава бр. 1 на в. "Нова България" със съобщения за Априлското въстание.
 
в. "Дунавска зора"
в."Тъпан"
в. "Свобода"
в. "Дума на българските емигранти"
в. "Будилник"
в. "Будилник"
в. "Знаме"
в. "Нова България"
Календар с портрет на Х. Димитър